Protecció de dades

En quan al tractament de dades:

  1. Finalitat: Existeix un fitxer de dades personals protegit per a us exclusiu d’inscripcions i posterior processament per l’obtenció de resultats de la cursa. Només els resultats serà mostrats a la web, així com les fotografies de la cursa sense identificar a cap participant. L’Associació Esportiva Descens Infantil no cedirà de cap forma a tercers dites dades.
  2. Legitimitat: Al inscriure’s dona el seu consentiment pel tractament de dades per la inscripció de la cursa anual i la classificació final de resultats.
  3. Drets: L’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta a l’Associació Esportiva Descens Infantil o per correu electrònic indicant la referència LOPD / RGPD.
  4. Responsable: L’Associació Esportiva Descens Infantil c/ de la Solana, Edifici El Celler | 17537 – La Molina, contacte: [email protected]. L’Associació implementa les mesures de seguretat per a protegir les seves dades personals que seran tractades de forma segura i confidencial.
  5. Duració: Les dades d’inscripció i adreces de correus electrònic es conservant menys d’un any, fins a la propera inscripció. Les classificacions i fotografies de la cursa resten exposades a la web permanentment, podent exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Desplaça cap amunt